top of page

GamerPro Aracı Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar ve Tanımlar

1.1 Taraflar: Bu Aracı Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), GamerPro (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ile www.gamerproshop.com.tr adresinde üye olan kullanıcı (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

1.2 Tanımlar:

  • Web Sitesi: www.gamerproshop.com.tr adresinde hizmet veren dijital platform.

  • Üye: Web sitesine üye olan ve hizmet alan gerçek veya tüzel kişi.

  • Hizmet: Şirket tarafından sunulan dijital oyun içi envanter sürpriz kutu satışı ve diğer ilgili hizmetler.

  • Sürpriz Kutu: Üye’nin satın aldığı, içeriği üçüncü parti sağlayıcı tarafından belirlenen dijital oyun içi envanter öğelerini içeren kutu.

  • Üçüncü Parti Sağlayıcı: Şirket'in oyun içi envanter sürpriz kutularının içeriğini tedarik ettiği harici hizmet sağlayıcılar.

2. Hizmetin Kapsamı

2.1 Hizmet Tanımı: Şirket, dijital oyunlar için oyun içi envanter sürpriz kutularının satışını gerçekleştirir. Satın alınan sürpriz kutuların içerikleri üçüncü parti sağlayıcılar tarafından belirlenir ve Şirket, bu içerikler üzerinde herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisine sahip değildir.

2.2 Aracılık Hizmeti: Şirket, Üye ile üçüncü parti sağlayıcılar arasında bir aracı olarak hizmet verir. Şirket’in rolü, Üye’nin satın alma işlemini kolaylaştırmak ve satın alınan dijital ürünlerin Üye’nin hesabına teslim edilmesini sağlamaktır.

3. Üçüncü Parti Sağlayıcı ile İlişki

3.1 Bağımsızlık: Şirket, üçüncü parti sağlayıcılar ile herhangi bir organik bağa sahip değildir. Şirket, üçüncü parti sağlayıcıların bağımsız birer işletme olduğunu ve onların politikaları, işleyişi ve sundukları içerikler üzerinde kontrolü olmadığını beyan eder.

3.2 Sorumluluk: Üye, üçüncü parti sağlayıcıların sunduğu içeriklerin kalitesi, güvenilirliği ve uygunluğu konusunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Şirket, üçüncü parti sağlayıcıların içeriklerinden veya hizmetlerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

4. Oyun İçi Kural ve Sistemler

4.1 Müdahale Yetkisi: Şirket, satılan sürpriz kutuların kullanıldığı oyunların kuralları, sistemleri ve işleyişi üzerinde hiçbir şekilde müdahale yetkisine sahip değildir. Üye, oyun içi kurallar ve sistemler konusunda ilgili oyun geliştirici ve yayıncıların belirlediği kurallara tabi olduğunu kabul eder.

4.2 Kural İhlali: Üye, satın aldığı dijital ürünlerin kullanımı sırasında oyun içi kuralları ihlal etmemekle yükümlüdür. Oyun içi kuralların ihlali durumunda ortaya çıkabilecek yaptırımlar ve sonuçlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.

5. Hizmet Kullanımı ve Satın Alma Koşulları

5.1 Satın Alma İşlemi: Üye, web sitesi üzerinden sürpriz kutu satın alabilir. Satın alma işlemi, Üye'nin ödeme bilgilerinin onaylanması ve ödemenin gerçekleştirilmesi ile tamamlanır.

5.2 Teslimat: Satın alınan dijital ürünler, Üye’nin web sitesinde kayıtlı hesabına otomatik olarak teslim edilir. Teslimat anında yaşanan teknik aksaklıklar durumunda Şirket, Üye’ye destek sağlamakla yükümlüdür.

5.3 Kullanım Koşulları: Üye, satın aldığı dijital ürünleri sadece kendi kişisel kullanımı için kullanabilir. Dijital ürünlerin ticari amaçlarla kullanımı, satışı veya devri yasaktır.

6. Ücretlendirme ve Ödeme

6.1 Ücretler: Web sitesinde sunulan hizmetlerin ücretleri, ilgili ürün sayfalarında belirtilmiştir. Ücretler, zaman zaman değişiklik gösterebilir. Şirket, ücretlerde yapacağı değişiklikleri web sitesi üzerinden duyurur.

6.2 Ödeme Yöntemleri: Üye, kredi kartı, banka kartı ve diğer online ödeme yöntemleri ile ödeme yapabilir. Ödemeler, güvenli ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ödeme işlemlerinin güvenliği, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak sağlanmaktadır.

6.3 Faturalandırma: Üye, satın aldığı hizmetlerin faturalarını elektronik ortamda almayı kabul eder. Faturalar, Üye’nin kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

7. İptal ve İade Koşulları

7.1 İptal: Dijital ürünlerin doğası gereği, satın alınan sürpriz kutuların iptali ve iadesi mümkün değildir. Ancak, teknik bir sorun nedeniyle teslimat gerçekleşmezse, Üye destek talebinde bulunabilir.

7.2 İade: Sadece teknik aksaklıklar veya yanlış teslimatlar durumunda iade yapılabilir. İade talepleri, Şirket tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde işlem gerçekleştirilir. İade işlemleri, Üye’nin ödeme yaptığı yöntemle yapılır.

8. Gizlilik ve Güvenlik

8.1 Gizlilik: Üye’nin kişisel bilgileri, Gizlilik Sözleşmesi kapsamında korunmaktadır. Şirket, Üye’nin bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmaz, yalnızca yasal zorunluluklar ve yargı mercilerinin talepleri doğrultusunda paylaşabilir.

8.2 Güvenlik: Şirket, web sitesi ve ödeme sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ancak, internet ortamında veri iletiminin tamamen güvenli olamayacağını unutmamak gerekir. Üye, kendi kişisel bilgilerini koruma konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

9. Sorumluluklar ve Yükümlülükler

9.1 Üye’nin Sorumlulukları: Üye, web sitesini kullanırken yasalara ve sözleşme şartlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Üye, hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur. Üye, web sitesini kullanırken başka kişilerin haklarına tecavüz etmemeyi taahhüt eder.

9.2 Şirket’in Sorumlulukları: Şirket, sunulan hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. Teknik aksaklıklar durumunda Üye’ye destek sağlar. Şirket, hizmetlerin kesintisiz sunulması için makul çabayı gösterecektir, ancak teknik sorunlar, bakım çalışmaları veya mücbir sebeplerden dolayı hizmetlerde aksama olabilir.

9.3 Sorumluluk Sınırlaması: Şirket, hizmetlerin kullanımından doğabilecek dolaylı, arızi veya özel zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket’in toplam sorumluluğu, Üye’nin hizmetler için ödediği toplam tutarı aşamaz.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesindeki tüm içerik, yazılım ve materyaller Şirket’e aittir ve telif hakkı ile korunmaktadır. Üye, bu içerikleri izinsiz kullanamaz, kopyalayamaz veya dağıtamaz. Üye, web sitesinde yer alan hiçbir materyali değiştiremez, çoğaltamaz veya ticari amaçlarla kullanamaz.

11. Sözleşme Değişiklikleri

Şirket, bu sözleşmenin şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur. Üye, değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Üye, değişikliklerden sonra hizmetleri kullanmaya devam ederse, değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

12. Yürürlük ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme, Üye’nin web sitesine üye olması ile yürürlüğe girer. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Üye, bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını kabul eder.

13. İletişim Bilgileri

GamerPro
E-posta: support@gamerpro.com.tr
Telefon: +90 (212) 345 67 89

bottom of page